• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

  • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

Automatyka

+GF+ to nietylko system rur to także armatura sterowana ręcznie i atomatycznie

Armatura ręczna

 -zawory kulowe

 -membranowe

 -przepustnice

 -trójdrożne

 -zwrotne

 -utrzymujące przeciwciśnienie

 -bezpieczeństwa

 -redukcyjne

-automatyka

 -siłowniki pneumatyczne

 -siłowniki elektryczne

 -zawory elektromagnetyczne

 -pozycjonery

zawór typ 546 georga fishera droga rozbudowy,

 

Aparatura kontrolno-pomiarowa

 -pomiar pH

 -przepływu

 -potencjału

 -REDOX

 -przewodności

 -sterowanie procesami  technologicznymi

signet systemy pomiarowe kontrolownie procesów

 

 Możliwości ? praktycznie nieograniczone

armatura tworzywowa zawory, signet, orurowanie