• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

  • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

ZESTAWY DOZUJĄCE

Na żądanie dostarczamy skompletowane układy dawkujące zestawione zgodnie z zaleceniami i potrzebami klienta. 


Zastosowania: 
- baseny; 
- uzdatnianie wody pitnej; 
- oczyszczalnie ścieków; 
- kotły; 
- układy chłodzenia; 
- inne.


Układy dawkowania chemikaliów znajdują zastosowane do przetłaczania: 
- podchlorynu sodu; 
- flokulantów; 
- środków zmiękczających; 
- środków czyszczących; 
- kwasów; 
- zasad itp.

Skład standardowego zestawu: 
- pompa dozująca 
- zbiornik PEHD/PP
- mieszadło 
- linia tłoczna (2mb)
- zawór iniekcyjny
- linia ssawna z zaworem stopowym. 

Zalety: 
Łatwość zamówienia. W zamówieniu należy określić jedynie medium, pojemność zbiornika oraz wydajność pompy. W ten sposób zamówicie Państwo kompletny układ do przygotowania, pomiaru i dawkowania każdego medium.